آثار نیما یوشیج

    « در اینجا چندی از آثار نیمایوشیج شاعر گرانقدر طبرستانی را برای خواندن قرار دادم تا از آن استفاده کنید. انشاءالله رضایتتان را جلب کند. »

قرآن منظوم مازندرانی

 قرآن دوباره به زبان مازندرانی ترجمه شد ولی این بار به صورت منظوم
 
رشید بابازاده‌ از نویسندگان‌ اهل‌ قلم‌ در عرصه‌ شعر و ادبیات‌ و از هنرمندان‌ قدیمی‌ و بنام‌ خطة‌ سرسبز مازندران‌ است‌ که‌ در حال ‌حاضر کارمند واحد امور فرهنگی‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ مازندران‌ محسوب‌ می‌شود. وی‌ از مدتی‌ پیش‌ در صحنة‌ادبیات‌ مازندران‌، به‌ ترجمه‌ منظوم‌ قرآن‌ به‌ زبان‌ محلی‌ تحت‌ عنوان ‌«سوزولَک‌» پرداخته‌ که‌ به‌عنوان‌ اولین‌ ترجمه‌ منظوم‌ قرآن‌ به‌ زبان ‌محلی‌ قابل ‌تأمل‌ است‌. آنچه‌ می‌خوانید گفت‌ و گویی‌ است‌ با وی ‌پیرامون‌ ترجمه‌ قرآن‌ به‌ زبان‌ محلی‌ مازندرانی‌.